време (Time)


наречие (Adverb)
again отново
already вече
never никога
not anymore вече не
not yet още не
now сега
one more time още един път
today днес
tomorrow утре
yesterday вчера

прилагателни (Adjective)
early рано
fast бързо
finished готово
first пръв
last последен
late късно
slow бавно

глагол (Verb)
start започвам
stop спирам
wait чакам

> дните от седмицата (Days Of The Week)

съществително име (Noun)
Friday петък
Monday понеделник
Saturday събота
Sunday неделя
Thursday четвъртък
Tuesday вторник
Wednesday сряда
day of the week ден от седмицата

> общи (General)

съществително име (Noun)
beginning начало
calendar календар
end край
future бъдеще
moment момент
past минало
present настояще
time време

> месеци (Months)

съществително име (Noun)
April април
August август
December декември
February февруари
January януари
July юли
June юни
March март
May май
November ноември
October октомври
September септември

> сезони (Seasons)

съществително име (Noun)
autumn есен
season сезон
spring пролет
summer лято
winter зима

> часове на деня (Times Of Day)

съществително име (Noun)
afternoon следобед
evening вечер
forenoon предобед
morning утро
night нощ
noon обед
time of day час на деня

> единици (Units)

съществително име (Noun)
day ден
hour час
minute минута
month месец
second секунда
unit мерна единица
week седмица
year година

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf