общество (Society)


> икономика (Economy)

съществително име (Noun)
customer клиент
doctor лекар
economy икономика
market пазар
money пари
peasant строител
price цена
profession професия
value стойност; ценност

> политика (Politics)

съществително име (Noun)
chancellor канцлер
country страна
government правителство
king цар
peace мир
police полиция
politics политика
president президент
system организация
war война
world свят; земя

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf