трафик (Traffic)


съществително име (Noun)
bicycle колело
bus рейс; автобус
car автомобил
pedestrian пешеходец
plane самолет
ship кораб
traffic трафик
train влак
wheel колело; гума

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации