език (Language)


> общи (General)

съществително име (Noun)
answer отговор
communication oбщуване
conversation разговор
message съобщение
question въпрос
sentence изречение
word дума

> писане (Writing)

съществително име (Noun)
colon двоеточие
comma запетая
exclamation mark удивителен знак
full stop точка
question mark въпросителен знак
semicolon точка запетая
writing шрифт

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf