икономика (Economy)


прилагателни (Adjective)
broken счупен
cheap евтин
expensive скъп
new нов
poor беден
rich богат

глагол (Verb)
buy купувам
calculate смятам
count броя
need нуждая се
pack опаковам; оправям бягаж
pay пластам
sell продавам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации