чувство и оценка (Feeling And Evaluating)


прилагателни (Adjective)
bad лош (човек)
beautiful хубав
exact точно
free свободен
funny смешно; забавен
good добър
happy щастлив
nice мил
sad тъжен
true вярно
ugly грознен
wrong грешен

глагол (Verb)
cry плача
hate мразя
laugh смея се
like харесвам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf