усещане (Sensing)


прилагателни (Adjective)
calm спокойно
cold студено
dry сухо
heavy тежко
hot горещо
loud шумно
quiet тихо
solid твърдо
warm топло
wet мокро

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации