социален (Social)


глагол (Verb)
bite ухапвам; хапя
follow следвам
give давам
give as a present подарявам
help помагам
hit удрям
know познавам; знам
lead водя; ръководя
meet срещам
take вземам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации