за спорт (Sports)


глагол (Verb)
catch хващам
dance танцувам
lose губя
ride яздя
swim плувам
throw хвърлям; мятам
win печеля

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации