количество (Quantität)


наречие (Adverb)
alle всички
allein сам
alles всичко
beide и двете
einige някои
etwas нещо
fast почти
jeder всеки
mehr още
nichts нищо
wenig малко
zusammen заедно

съществително име (Substantiv)
das Prozent процент
das Stück парче
der Teil част
die Zahl число

прилагателни (Adjektiv)
ganz цяло
gerade четно
gleich същ
halb половина
leer празен
ungerade нечетно
verschieden различно

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Повече упражнения:

Тези упражнения са по-подробни и интерактивни. Те ще Ви помогнат да откриете повече думи от различни области и теми.

Повече упражненияDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf