език (Sprache)


> общи (Allgemeines)

съществително име (Substantiv)
das Gespräch разговор
das Wort дума
der Satz изречение
die Antwort отговор
die Frage въпрос
die Kommunikation oбщуване
die Nachricht съобщение

> писане (Schriftzeichen)

съществително име (Substantiv)
das Ausrufezeichen удивителен знак
das Fragezeichen въпросителен знак
das Komma запетая
das Semikolon точка запетая
der Doppelpunkt двоеточие
der Punkt точка
die Schrift шрифт

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Colours

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Сподели тази страница с приятелите си