икономика (Wirtschaft)


прилагателни (Adjektiv)
arm беден
billig евтин
kaputt счупен
neu нов
reich богат
teuer скъп

глагол (Verb)
bezahlen пластам
brauchen нуждая се
kaufen купувам
packen опаковам; оправям бягаж
rechnen смятам
verkaufen продавам
zählen броя

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Повече упражнения:

Тези упражнения са по-подробни и интерактивни. Те ще Ви помогнат да откриете повече думи от различни области и теми.

Повече упражнения