чувство и оценка (Fühlen Und Bewerten)


прилагателни (Adjektiv)
böse лош (човек)
falsch грешен
frei свободен
genau точно
glücklich щастлив
gut добър
hässlich грознен
lieb мил
lustig смешно; забавен
schön хубав
traurig тъжен
wahr вярно

глагол (Verb)
hassen мразя
lachen смея се
mögen харесвам
weinen плача

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Повече упражнения:

Тези упражнения са по-подробни и интерактивни. Те ще Ви помогнат да откриете повече думи от различни области и теми.

Повече упражненияDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf