мислене (Denken)


прилагателни (Adjektiv)
dumm глупав
einfach лесно
möglich възможен
schlau интелигентен; умен
schwierig трудено
wahrscheinlich вероятно

глагол (Verb)
denken мисля
erinnern помня
erklären обяснявам
glauben вярвам
lernen уча
meinen мисля; смятам (че)
sich erinnern спомням си
vergessen забравям
verstehen разбирам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Повече упражнения:

Тези упражнения са по-подробни и интерактивни. Те ще Ви помогнат да откриете повече думи от различни области и теми.

Повече упражненияDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf