социален (Soziales)


глагол (Verb)
beißen ухапвам; хапя
folgen следвам
führen водя; ръководя
geben давам
helfen помагам
kennen познавам; знам
nehmen вземам
schenken подарявам
schlagen удрям
treffen срещам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Colours

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Сподели тази страница с приятелите си