сетиво (Sinne)


глагол (Verb)
fühlen чувствам
hören чувам
riechen мириша
schmecken опитвам на вкус
sehen виждам
zuhören слушам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации