Society (Gesellschaft)


> Economy (Wirtschaft)

Noun (Substantiv)
das Geld money
der Arzt doctor
der Bauer peasant
der Beruf profession
der Kunde customer
der Markt market
der Preis price
der Wert value
die Wirtschaft economy

> Politics (Politik)

Noun (Substantiv)
das Land country
das System system
der Frieden peace
der Kanzler chancellor
der Krieg war
der König king
der Präsident president
die Politik politics
die Polizei police
die Regierung government
die Welt world

Klik op het symbool om te luisteren naar de uitspraak en zorg ervoor dat jouw luidsprekers zijn op:-).

Try our free illustrated exercises:

Ontdekken, Oefenen en Testen: In drie stappen kun je gemakkelijk leren nieuwe woorden en hun uitspraak.

ImageMaps

Andere Oefeningen:

Deze speelse oefeningen zijn meer gedetailleerd en interactief. Zij helpen je ontdekken meer woorden van verschillende onderwerpen.

Andere OefeningenDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf