Quantity (Quantität)


Adverb (Adverb)
alle everybody
allein alone
alles everything
beide both
einige some
etwas something
fast almost
jeder every
mehr more
nichts nothing
viel much
wenig little
zusammen together

Noun (Substantiv)
das Ding thing
das Prozent percent
das Stück piece
der Teil part
die Zahl number

Adjective (Adjektiv)
ganz whole
gerade even
gleich same
halb half
leer empty
ungerade odd
verschieden different

Klik op het symbool om te luisteren naar de uitspraak en zorg ervoor dat jouw luidsprekers zijn op:-).

Try our free illustrated exercises:

Ontdekken, Oefenen en Testen: In drie stappen kun je gemakkelijk leren nieuwe woorden en hun uitspraak.

ImageMaps

Andere Oefeningen:

Deze speelse oefeningen zijn meer gedetailleerd en interactief. Zij helpen je ontdekken meer woorden van verschillende onderwerpen.

Andere OefeningenDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf