Social (Soziales)


Verb (Verb)
beißen bite
folgen follow
führen lead
geben give
helfen help
kennen know
nehmen take
schenken give as a present
schlagen hit
treffen meet

Klik op het symbool om te luisteren naar de uitspraak en zorg ervoor dat jouw luidsprekers zijn op:-).

Try our free illustrated exercises:

Ontdekken, Oefenen en Testen: In drie stappen kun je gemakkelijk leren nieuwe woorden en hun uitspraak.

ImageMaps

Andere Oefeningen:

Deze speelse oefeningen zijn meer gedetailleerd en interactief. Zij helpen je ontdekken meer woorden van verschillende onderwerpen.

Andere Oefeningen