Language (Language)


> General (General)

Noun (Noun)
answer answer
communication communication
conversation conversation
language language
message message
question question
sentence sentence
word word

> Writing (Writing)

Noun (Noun)
colon colon
comma comma
exclamation mark exclamation mark
full stop full stop
question mark question mark
semicolon semicolon
writing writing

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë