Media (Medien)


Noun (Substantiv)
das Internet internet
das Telefon telephone
der Brief letter
der Fernseher tv set
der USB-Stick USB stick
die Blu-ray blu ray
die Briefmarke stamp
die CD CD
die DVD DVD
die Postkarte postcard
die Zeitung newspaper

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë