It (It)


> Hardware (Hardware)

Noun (Substantiv)
das Handy mobile phone
das Notebook notebook
das Tablet tablet
der Klick click
der Monitor screen
der PC pc
die Tastatur keyboard
die Taste key

> Software (Software)

Noun (Substantiv)
das Bild picture
das Foto photo
das Programm program
das Verzeichnis folder
das Video video
der Chat chat
die App app
die Datei file
die E-Mail e-mail

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë