It (It)


> Hardware (Hardware)

Noun (Substantiv)
das Handy mobile phone
das Notebook notebook
das Tablet tablet
der Klick click
der Monitor screen
der PC pc
die Tastatur keyboard
die Taste key

> Software (Software)

Noun (Substantiv)
das Bild picture
das Foto photo
das Programm program
das Verzeichnis folder
das Video video
der Chat chat
die App app
die Datei file
die E-Mail e-mail

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf