Life (Leben)


Verb (Verb)
atmen breathe
aufwachen wake up
einschlafen fall asleep
essen eat
schlafen sleep
sterben die
trinken drink

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara