Basic Phrases (Grundlagen)


Conversation (Konversation)
Auf Wiedersehen! Goodbye!
Bitte! Please!
Danke! Thank you!
Entschuldigung! Sorry! / Excuse me!
Gute Nacht! Good night!
Guten Abend! Good evening!
Guten Morgen! Good morning!
Guten Tag! Good day!
Hallo! Hello! / Hi!
Ich liebe dich. I love you.
Ja. Yes.
Nein. No.
Tschüss! Bye!
Wie geht es dir? How are you?
Wie heißt du? What is your name?

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë