Numbers 0 To 10 (Zahlen 0 Bis 10)


Number (Zahl)
acht eight
drei three
fünf five
neun nine
null zero
sechs six
sieben seven
vier four
zehn ten
zwei two

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara