Numbers 10 To 20 (Zahlen 10 Bis 20)


Number (Zahl)
achtzehn eighteen
dreizehn thirteen
elf eleven
fünfzehn fifteen
neunzehn nineteen
sechzehn sixteen
siebzehn seventeen
vierzehn fourteen
zwanzig twenty
zwölf twelve

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë