Numbers 20 To 100 B (Zahlen 20 Bis 100 B)


Number (Zahl)
achtunddreißig thirty eight
dreiundzwanzig twenty three
einundneunzig ninety one
fünfundvierzig forty five
sechsundfünfzig fifty six
siebenundsechzig sixty seven
vierundsiebzig seventy four
zweiundachtzig eighty two

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara