природа (Nature)


> животни (Animals)

съществително име (Noun)
animal животно
bear мечка
bird птица
cat котка
cow крава
dog куче
elephant слон
fish риба
hedgehog таралеж
horse кон
lion лъв
monkey маймуна
mouse мишка
rabbit заек

> общи (General)

съществително име (Noun)
air буздъх
earth земя
fire огън
island остров
lake езеро
moon луна
mountain планина
nature природа
river река
star звезда
stone камък
valley долина

> растения (Plants)

съществително име (Noun)
flower цвете
forest гора
grass трева
meadow ливада
plant растение
tree дърво

> време (Weather)

съществително име (Noun)
cloud облак
darkness мрак
ice лед
light светлина
puddle локва
rain дъжд
sky небе
snow сняг
sun слънце
weather време (климат)
wind вятър

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf