Nature (Nature)


> Animals (Animals)

Noun (Noun)
animal animal
bear bear
bird bird
cat cat
cow cow
dog dog
elephant elephant
fish fish
hedgehog hedgehog
horse horse
lion lion
monkey monkey
mouse mouse
rabbit rabbit

> General (General)

Noun (Noun)
air air
earth earth
fire fire
island island
lake lake
moon moon
mountain mountain
nature nature
river river
star star
stone stone
valley valley

> Plants (Plants)

Noun (Noun)
flower flower
forest forest
grass grass
meadow meadow
plant plant
tree tree

> Weather (Weather)

Noun (Noun)
cloud cloud
darkness darkness
ice ice
light light
puddle puddle
rain rain
sky sky
snow snow
sun sun
weather weather
wind wind

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf