общи (General)


наречие (Adverb)
also също
except с изключение на
maybe може би
neither нито… нито (weder noch)
no не
of course разбира се
only само
that is why ето защо; следователно (folglich)
this way така
very много
with с
without без
yes да

глагол (Verb)
be съм
become ставам; ще
belong принадлежа
do правя
have имам
let оставам; позволявам
stay оставам

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf