General (General)


Adverb (Adverb)
also also
except except
maybe maybe
neither neither
no no
not not
of course of course
only only
so so
that is why that is why
this way this way
very very
with with
without without
yes yes

Verb (Verb)
be be
become become
belong belong
do do
have have
let let
make make
stay stay

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf