живеене (Living)


> къща (House)

съществително име (Noun)
balcony балкон
bathroom тоалетна; баня
bedroom спалня
garden градина
house къща
kitchen кухня
living room хол
roof покрив
shower душ
toilet тоалетна

> инфраструктура (Infrastructure)

съществително име (Noun)
city град
corner ъгъл
park парк
road улица
square място
station гара
traffic lights светофар
village село
way път

> стая (Room)

съществително име (Noun)
bed легло
carpet килим
ceiling таван
chair стол
door врата
floor под
lamp лампа
room стая
table маса
wall стена
window прозорец

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf