Living (Living)


> House (House)

Noun (Noun)
balcony balcony
bathroom bathroom
bedroom bedroom
garden garden
house house
kitchen kitchen
living room living room
roof roof
shower shower
toilet toilet

> Infrastructure (Infrastructure)

Noun (Noun)
city city
corner corner
park park
road road
square square
station station
traffic lights traffic lights
village village
way way

> Room (Room)

Noun (Noun)
bed bed
carpet carpet
ceiling ceiling
chair chair
door door
floor floor
lamp lamp
room room
table table
wall wall
window window

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf