работата и свободно време (Work And Leisure)


съществително име (Noun)
Christmas рождество христово; коледа
Easter великден
ball топка
birthday рожден ден
celebration празник
fun забава; шега
game игра
party празненство; събиране
soccer футбол
sports спорт
work работа

глагол (Verb)
find намирам
hide крия се
look for търся
paint рисувам; боядисвам
play играя
sing пея

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf