обучение (Learning)


> общи (General)

съществително име (Noun)
example пример
exercise упражнения
experience опит
interest интерес
meaning значение
mistake грешка
problem проблем
solution решение
task задача
topic тема

> училище и университет (School And University)

съществително име (Noun)
book книга
class клас
holidays ваканция
page страница
professor професор
pupil ученик
school училище
student студент
teacher учител
university университет

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf