Learning (Learning)


> General (General)

Noun (Noun)
example example
exercise exercise
experience experience
interest interest
meaning meaning
mistake mistake
problem problem
solution solution
task task
topic topic

> School And University (School And University)

Noun (Noun)
book book
class class
holidays holidays
page page
professor professor
pupil pupil
school school
student student
teacher teacher
university university

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf