Άλλες ενότητες


Προς το παρόν υπάρχουν μερικές ασκήσεις βασικού λεξιλογίου που έχουν ταξινομηθεί ανά θέμα. Καλύπτονται μόνο οι πιο σημαντικές λέξεις των Γερμανικών. Συνεπώς, τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αρχάριους που μόλις ξεκίνησαν να μαθαίνουν Γερμανικά.


Ελπίζω να περάσεις καλά σ' αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα Γερμανικών.
Deutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf