Njësitë E Tjera


Deri më tani, ekzistojnë pak ushtrime rreth fjalorit bazë të grupuara sipas temës. Përfshihen vetëm fjalët më të rëndësishme të gjuhës gjermane. Prandaj, mësimet janë veçanërisht të dobishme për ata që janë krejtësisht fillestarë që sapo kanë filluar të studiojnë gjermanishten.


Shpresoj t'ju pëlqejë ky kurs falas online i gjuhës gjermane. Nëse ngecni dhe nuk dini se për çfarë është një ushtrim i caktuar, gjithmonë keni opsionin të klikoni [?] poshtë në të majtë të secilës faqe (ndoshta në të ardhmen do t'i ndryshoj këtë në mësimet e ardhshme dhe do t'i zhvendos udhëzimet në një vend më të dukshëm në mënyrë që t'i gjeni ato më lehtë).
Deutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf