Function Words (Funktionswörter)


Personal Pronoun (Personalpronomen Nominativ)
du you
er he
es it
ich I
man one
sie she
wir we

Preposition (Präposition)
an at
auf on
aus from
durch through
für for
gegen against
hinter behind
in in
nach after
neben next to
unter below
vor in front of
zu to
über above

Conjunction (Konjunktion)
aber but
damit so that
ob if
oder or
und and
weil because
wenn when

Interrogative Pronoun (Interrogativpronomen)
warum why
was what
wer who
wie how
wo where
woher where from
wohin where to

Possessive Pronoun (Possessivpronomen)
dein your
mein my
unser our

Kattints erre a szimbólumra, hogy meghallgathasd a kiejtést és ügyelj, hogy a hangszórók be legyenek kapcsolva.

Try our free illustrated exercises:

Felfedezés, gyakorlás és teszt: három lépcsőben tanulhatsz új szavakat kiejtéssel együtt.

Illusztrált gyakorlatok

További gyakorlatok:

Ezek a játékos feladatok részletesebbek és interaktívabbak. Abban segítenek, hogy több szót fedezz föl különböző témákhoz.

További gyakorlatokDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf