Toiminto Sanat (Funktionswörter)


Persoonapronomini Nominatiivi (Personalpronomen Nominativ)
du sinä
er hän
es se
ich minä
man ---
wir me

Prepositio (Präposition)
an vieressä (tai adessiivi)
auf päällä (tai adessiivi)
aus (ablatiivi tai elatiivi)
durch läpi
für varten (tai allatiivi)
gegen vastaan
in sisällä (tai inessiivi)
nach jälkeen
neben vieressä
unter alapuolella
zu kohti (tai allatiivi)
über yläpuolella

Konjunktio (Konjunktion)
aber mutta
damit jotta
ob jos
oder tai
und ja
weil koska
wenn kun

Interrogatiivipronomini (Interrogativpronomen)
warum miksi
was mikä
wer kuka
wie miten
wo missä
woher mistä
wohin mihin

Possessiivipronomini (Possessivpronomen)
dein sinun
mein minun
unser meidän

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMaps

muut harjoitukset:

Nämä harjoitukset ovat jotain laajampia ja antavat enemmän vuorovaikutteisuutta.

muut harjoituksetDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf