Communication (Kommunikation)


> General (Allgemeines)

Verb (Verb)
erzählen tell
fragen ask
heißen be called
sagen say
zeigen show

> Spoken And Written And Online (Mündlich Und Schriftlich Und Online)

Verb (Verb)
lesen read
mailen mail
reden talk
rufen call
schicken send
schreiben write
schreien scream
sprechen speak
telefonieren talk on the phone

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf