Viestintä (Kommunikation)


> Yleistä (Allgemeines)

Verbi (Verb)
erzählen kertoa
fragen kysyä
heißen olla nimeltään
sagen sanoa
zeigen näyttää

> Puhuttu Ja Kirjoitettu Ja Verkossa (Mündlich Und Schriftlich Und Online)

Verbi (Verb)
lesen lukea
mailen kirjoittaa sähköpostiviesti
reden jutella
rufen huutaa
schicken lähettää
schreiben kirjoittaa
schreien kirkua
sprechen puhua
telefonieren puhua puhelimessa

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMaps

muut harjoitukset:

Nämä harjoitukset ovat jotain laajampia ja antavat enemmän vuorovaikutteisuutta.

muut harjoituksetDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf