количество (Quantity)


наречие (Adverb)
almost почти
alone сам
both и двете
every всеки
everybody всички
everything всичко
little малко
more още
nothing нищо
some някои
something нещо
together заедно

съществително име (Noun)
number число
part част
percent процент
piece парче

прилагателни (Adjective)
different различно
empty празен
even четно
half половина
odd нечетно
same същ
whole цяло

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf