Määrä (Quantity)


Adverbi (Adverb)
almost lähes
alone yksin
both molemmat
every jokainen
everybody kaikki
little vähän
more enemmän
much paljon
nothing mitään
some muutama
something jotain
together yhdessä

Substantiivi (Noun)
number luku
part osa
percent osuus
thing juttu

Adjektiivi (Adjective)
different erilainen
empty tyhjä
even suora
half puolinainen
odd pariton
same sama
whole kokonainen

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMapsDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf