комуникация (Communication)


> общи (General)

глагол (Verb)
ask питам
be called казвам се; се нарича
say казвам
show показвам
tell разказвам

> устнои писмено и онлайн (Spoken And Written And Online)

глагол (Verb)
call именувам; викам
mail прастам емайл
read чета
scream викам; крестя
send изпращам
speak говоря
talk on the phone говоря по телефона
write пиша

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf