Viestintä (Communication)


> Yleistä (General)

Verbi (Verb)
ask kysyä
be called olla nimeltään
say sanoa
show näyttää
tell kertoa

> Puhuttu Ja Kirjoitettu Ja Verkossa (Spoken And Written And Online)

Verbi (Verb)
call huutaa
mail kirjoittaa sähköpostiviesti
read lukea
scream kirkua
send lähettää
speak puhua
talk jutella
talk on the phone puhua puhelimessa
write kirjoittaa

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMapsDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf