Tila (Raum)


Adverbi (Adverb)
dort tuolla
draußen ulkona
drinnen sisällä
heraus ulos
hier täällä
hin siihen
hin und her edestakaisin
hinauf ylös
hinein sisään
hinten takana
hinunter alas
links vasemmalla
oben ylhäälla
rechts oikealla
unten alhaalla
vorne edessä
weg pois
zurück takaisin

Adjektiivi (Adjektiv)
eckig kulmikas
eng kapea
fern kaukana
groß suuri
hoch korkea
klein pieni
kurz lyhyt
lang pitkä
nah lähellä
offen avoin
rund pyöreä
tief syvä
weit leveä

> Liikunta Ja Sijainti (Bewegung Und Position)

Verbi (Verb)
abfahren lähteä
ankommen saapua
fahren ajaa
fallen kaatua
fliegen lentää
gehen mennä
hängen riippua
kommen tulla
laufen juosta
liegen maata
sich setzen istuutua
sitzen istua
springen hypätä
stehen seisoa
steigen nousta

> Objektien Liikuttaminen (Objekte Bewegen)

Verbi (Verb)
bringen tuoda
drehen kiertää
drücken painaa
halten pitää
holen hakea
legen panna
setzen istuttaa
stellen asettaa
tragen kantaa
ziehen vetää

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMaps

muut harjoitukset:

Nämä harjoitukset ovat jotain laajampia ja antavat enemmän vuorovaikutteisuutta.

muut harjoituksetDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf