Tila (Space)


Adverbi (Adverb)
at the bottom alhaalla
at the top ylhäälla
away pois
back takaisin
back and forth edestakaisin
down alas
here täällä
in the back takana
in the front edessä
inside sisällä
into sisään
left vasemmalla
out of ulos
outside ulkona
over there tuolla
right oikealla
there siihen
up ylös

Adjektiivi (Adjective)
angular kulmikas
big suuri
closed suljettu
far kaukana
high korkea
long pitkä
low syvä
narrow kapea
near lähellä
open avoin
round pyöreä
short lyhyt
small pieni
wide leveä

> Liikunta Ja Sijainti (Movement And Position)

Verbi (Verb)
arrive saapua
come tulla
drive ajaa
fall kaatua
fly lentää
go mennä
hang riippua
jump hypätä
leave lähteä
lie maata
rise nousta
run juosta
sit istua
sit down istuutua
stand seisoa
walk kävellä

> Objektien Liikuttaminen (Moving Objects)

Verbi (Verb)
bring tuoda
carry kantaa
get hakea
hold pitää
lay panna
pull vetää
push painaa
put asettaa
set istuttaa
turn kiertää

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMapsDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf