Toiminto Sanat (Function Words)


Persoonapronomini Nominatiivi (Personal Pronoun)
I minä
he hän
it se
one ---
they he
we me
you sinä

Prepositio (Preposition)
above yläpuolella
after jälkeen
against vastaan
at vieressä (tai adessiivi)
before ennen
below alapuolella
for varten (tai allatiivi)
from (ablatiivi tai elatiivi)
in sisällä (tai inessiivi)
next to vieressä
on päällä (tai adessiivi)
through läpi
to kohti (tai allatiivi)

Konjunktio (Conjunction)
and ja
because koska
but mutta
if jos
or tai
so that jotta
when kun

Interrogatiivipronomini (Interrogative Pronoun)
how miten
what mikä
where missä
where from mistä
where to mihin
who kuka
why miksi

Possessiivipronomini (Possessive Pronoun)
his hänen
its sen
my minun
our meidän
their heidän
your sinun

Klikkaa tässä vertauskuvassa ääntämisen kunnelemiseksi.

Try our free illustrated exercises:

Näillä interaktiivisilla harjoituksilla opit helposti uusia sanoja. Kuvat ja äänet auttavat sinua oppimaan merkitykset ja sonojen ääntämisen.

ImageMapsDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf