Eating (Eating)


> Dishes And Cutlery (Dishes And Cutlery)

Noun (Noun)
bottle bottle
cup cup
cutlery cutlery
dishes dishes
fork fork
glass glass
knife knife
plate plate
spoon spoon

> Food (Food)

Noun (Noun)
apple apple
bread bread
cake cake
cheese cheese
coffee coffee
egg egg
fruits fruits
ice cream ice cream
juice juice
meat meat
milk milk
noodle noodle
patato patato
rice rice
salad salad
sausage sausage
tea tea
vegetables vegetables
water water

> General (General)

Noun (Noun)
breakfast breakfast
dinner dinner
lunch lunch
meal meal

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf